• 0 312 492 1028
  • ankara@mfa.gov.mn
Embassy of Mongolia in Ankara
 
ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ