Call Us:
0 312 492 1028
Emaıl Us:
ankara@mfa.gov.mn

ЦЭРГИЙН МУЗЕЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЙЛЧЛАВ

ЦЭРГИЙН МУЗЕЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЙЛЧЛАВ

ЦЭРГИЙН МУЗЕЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЙЛЧЛАВ

   

Уулзалтын үеэр цэрийн музейнүүдийн хооронд харилцаа тогтоох, төлөөлөгч, үзвэр солилцохоор тохиролцон, цэргийн түүхийн салбарт хамтарсан хурал, уулзалт хийж байхаар ярилцав. Төлөөлөгчид Анкара дахь Ататүркийн бунхан музей, Истанбул дахь Цэргийн түүхийн төв музейг тус тус үзэж сонирхов.