• 0 312 492 1028
 • ankara@mfa.gov.mn
Embassy of Mongolia in Ankara
 
 • VISA

  VISA

  For staying in Mongolia for more than 30 days, or obtaining double entry or multiple entry visas for work / study, it is required to have an Approval from the Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens in Mongolia. You can have an Approval with assistance of your partners or supporters there in Mongolia.


  detail...

 • Консулын Үйлчилгээ

  Консулын Үйлчилгээ

  Үндэсний энгийн гадаад паспортаа гээгдүүлж үрэгдүүлсэн, эх орондоо буцах Монгол Улсын иргэнд буцах үнэмлэх олгоно. Буцах үнэмлэх хүсэгчид Элчин сайдын яаманд заавал биеэр ирж хүсэлтээ гаргана. Буцах үнэмлэх авахыг хүсэгчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

   


  detail...